ROZPIS TRÉNINGOV

Rozpis tréningov platný počas dní školského vyučovania.

TRÉNERI PRE JEDNOTLIVÉ SKUPINY

 

Ing. Ján Novosad (A team / Žiaci) - tel.: 0914 291 162, mail: jannovosad.za@gmail.com,
Ing. Zuzana Bello (Žiaci / Škôlka) - tel.: 0911 278 505, mail: tria5151@gmail.com,

Oľga Bodnárová (Kata / Nábor) - tel.: 0915 280 946, mail: olga.bodnarova@gmail.com,

Ing. Júlus Pevala (A team / Prípravka) - tel.: 0908 242 396, mail: j.pevala@gmail.com

Ing. Silvia Chajdáková (Nábor) - tel.: 0903 323 732, mail: silviachaj11@gmail.com

Ing. Ľubica Vimpeľová (Nábor) - tel.: 0910 308 442, mail: lubicadear@gmail.com