top of page

TRÉNINGY

Rozpis tréningov pre školský rok 2021 / 2022

Treningy2021-22.PNG

ZLOŽENIE JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN

 

A TEAM - Skupina zložená z pretekárov vekových kategórii 12+

ŽIACI - Pretekári do 12 rokov a vybraní cvičenci z minuloročnej prípravky (t.j. zo skupiny, ktorá trénovala pod vedením Renaty Kucharikovej)

PRÍPRAVKA - kumite začiatočníci a minuloročný nábor (t.j. skupina, ktorá trénovala pod vedením Oľgy Bodnárovej)

 

NÁBOR - začiatočníci od 6 rokov (možný operatívny presun deti 5-6 r. medzi náborom a škôlkou)

ŠKÔLKA - skupina od 3 do 6 rokov (možný operatívny presun deti 5-6 r. medzi náborom a škôlkou)

MASTERS - veková skupina 50+

TRÉNERI PRE JEDNOTLIVÉ SKUPINY

 

Ing. Ján Novosad (A team / Žiaci) - tel.: 0914 291 162, mail: jannovosad.za@gmail.com

Oľga Bodnárová (Kata / Nábor ) - tel.: 0915 280 946, mail: olga.bodnarova@gmail.com

Ing. Zuzana Bello (Škôlka) - tel.: 0911 278 505, mail: tria5151@gmail.com

Renáta Kuchariková (Prípravka / Škôlka) - tel.: 0944 406 348 mail: renata.kucharikova@centrum.sk 

Ing. Júlus Pevala (A team / Prípravka) - tel.: 0908 242 396, mail: j.pevala@gmail.com

Ing. Silvia Chajdáková (Nábor) - tel.: 0903 323 732, mail: silviachaj11@gmail.com

Eva Pankuchová (Nábor - ZŠ Budatín) - tel.: 0918 426 627, mail: pankuchova.eva@gmail.com

bottom of page