top of page
Milan Dokoupil
Milan Dokoupil

Kumite / Kata

Človek, ktorý tiež dlhé roky formoval Žilinské karate a dodnes sa mu venuje. Vďaka svojmu prístupu a pohľadom na funkčnosť techník sa dá povedať, že je jedným z reprezentantov vetvy tradičného karate. To však neznamená, že súťaženie je mu cudzie. 

Výsledky: 

- 1. miesto MSR seniorov 2017 - kata masters,

- 2. miesto MSR seniorov 2018 - kumite masters,

- 2. miesto MSR seniorov 2017 - kumite masters,

- 3. miesto MSR seniorov 2018 - kata masters,

- 2. miesto ME 2017 Shito Ryu - kumite masters,

- 3. miesto ME 2017 Shito Ryu - kata masters,

- 2. miesto MSR Shito Ryu - kumite masters,

- 2. miesto MSR Shito Ryu - kata masters,

Profil SZK:

Profil WKF:

bottom of page