top of page
Ing. Jozef Cisarik
Ing. Jozef Cisarik

Kumite / Kata

STV: 6. Dan


Funkcia: 

- Manažér oddielu,

- Hlavný kontrolór SZK, 

- Predseda športovo technickej komisie SsZK,

- Hlavný organizátor Grand Prix Žilina.


Kvalifikácia: 

- Rozhodca 3. stupňa,  

- Skúšobný komisár 1.A triedy,

- Tréner 3. kvalifikačného stupňa,

- Hlavný kontrolór SZK


Kariéra: 

Viac než 30 rokov viedol Karate Klub Žilina a zásadne sa tak pričinil o rozvoj a formovanie tohto športu nie len v Žiline, ale aj v celom regióne. Spolu s manželkou Elenou Cisarikovou vybudovali klub, ktorý je dnes pevnou súčasťou športových inštitúcií mesta. Počas jeho trénerskej kariéry mu prešlo rukami niekoľko stoviek zverencov a mnohí z nich sa stali úspešnými pretekármi, či dokonca reprezentantmi SR. Karate sa, aj vďaka jeho práci, dostalo do povedomia verejnosti a dodnes patrí v regióne medzi najpopulárnejšie športy. 


Jozef Cisarik v súčasnosti zastáva post manažéra oddielu a zastrešuje reprezentáciu klubu na diplomatickom poli. Ako funkcionár pôsobí v štruktúrach Slovenského zväzu karate, kde zastáva post hlavného kontrolóra, zatiaľ čo v Stredoslovenskom zväze karate pôsobí ako predseda športovotechnickej komisie. V oboch organizáciách je zároveň členom výkonného výboru. Naďalej sa aktívne venuje rozhodcovskej činnosti, pôsobí ako skúšobný komisár a ako hlavný organizátor zastrešuje organizáciu prestížneho medzinárodného turnaja Grand Prix Žilina.


Profil SZK:

Profil WKF:

bottom of page