Ing. Silvia Chajdáková

Kumite

Ďalšia trénerka, ktorá svojim zverencom ukazuje ako sa postaviť výzvam aj na súťažnom tatami. Silvia už niekoľko rokov háji farby klubu na seniorskom poli, pričom z MSR jej patrí už veľmi pekná zbierka medailí. Jej hodnota v klube je však o to väčšia, že významným spôsobom zabezpečuje chod klubu po organizačnej a administratívnej stránke. 

Výsledky: 

- 1. miesto MSR Shito Ryu Karate 2017,

- 2. miesto MSR seniorov 2018,

- 3. miesto MSR seniorov 2019,

- 3. miesto MSR seniorov 2017,

- 3. miesto MSR seniorov 2016,

- 3. miesto MSR seniorov 2015,

- 3. miesto MSR seniorov 2014,

- 1. miesto Zvolen Cup,

- 3. miesto Grand Prix Žilina, atď.

Profil SZK:

Profil WKF: