Skúšky technickej vyspelosti

Updated: Nov 10, 2020

Najbližšie skúšky technickej vyspelosti sú predbežne plánované na december 2020.


PRÍPRAVA: Na odkaze nižšie si stiahnite skúšobný poriadok so zoznamom techník na jednotlivé stupne technickej vyspelosti. Dole nájdete videá kde sú precvičené všetky techniky aj kata. Podľa týchto videí sa môžete na skúšky pripravovať. Príprava taktiež bude prebiehať na tréningoch online, alebo prezenčnou formou.Dôležité odkazy


Skúšobný poriadok: tu

Info: http://www.karateza.sk/skusky-technickej-vyspelosti


POZN: V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


Kontakt: Ing. Jozef Cisarik

Tel.: 0908 089 982

Mail.: cisarik.dodo@gmail.com


Ing. Ján Novosad

Tel.: 0914 291 162

Mail.: jannovosad.za@gmail.com 

ZOZNAM KATA A VIDEÁ


8. kyu

Taikyoku džodan 1 - >>>TU<<<

Taikyoku čudan 1 - >>>TU<<<

Techniky - >>>TU<<<


7. kyu

Taikyoku džodan 2 - >>>TU<<<

Taikyoku čudan 2 - >>>TU<<<

Techniky - >>>TU<<<


6. kyu

Taikyoku kake uke 1 - >>>TU<<<

Taikyoku gedan 1 - >>>TU<<<

Techniky - >>>TU<<<


5. kyu

Taikyoku kake uke 2 - >>>TU<<<

Taikyoku gedan 2 - >>>TU<<<

Techniky - >>>TU<<<


4. kyu

Taikyoku mawashi uke 1 - >>>TU<<<

Geki Sai Dai 1 - >>>TU<<<

Techniky - >>>TU<<<


3. kyu

Geki Sai Dai 2 - >>>TU<<<

Sanchin - >>>TU<<<

Techniky - >>>TU<<<


2. kyu

Taikyoku mawashi uke 2 - >>>TU<<<

Tensho - >>>TU<<<

Techniky - >>>TU<<<

1. kyu

Sanchin-Tensho - >>>TU<<<

Saifa - >>>TU&