top of page

Žiaci - Skúšky STV - 6.kyu - Video

Karaťáci z prípravky, v tejto časti nájdete plody svojej tréningovej práce v podobe krátkych videí s prevedením techník zo Skúšobného poriadku Karate, na technický stupeň 6. kyu. Je to výborná pomôcka pre vás najmä pri domácom tréningu. Tak smelo do toho! :)

(Autor: Zuzana Bello)


203 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page