top of page
HISTÓRIA

 

 

Oddiel vznikol už v roku 1985 ako TJ Tatran Bytčica oddiel karate a jeho zakladateľmi boli Milan Bosík, František Pecko a Tibor Pecko. Zakladateľom oddielu Klub karate Žilina bol v roku 1991 Ján Gallo . Prvý nábor nových členov sa uskutočnil na jeseň roku 1985 a medzi prvých cvičencov patrili aj Jozef Cisarik a Elena Brniková / Cisariková /. Postupne oddiel prešiel pod TJ OUNZ Žilina , aby sa v roku 1991 stal samostatným oddielom . Trénerom a zároveň predsedom oddielu bol Ing. Ján Gallo. Ďalšími trénermi, ktorí významne prispeli k rozvoju oddielu boli Miloš Oravec - reprezentant Československa a Jozef Zemko. Oddiel sa stal postupne členom Stredoslovenského zväzu karate / SsZK / a Slovenského zväzu karate a iných bojových umení / SZK a IBU /. V roku 1993 sa trénerstva ujíma Ing. Jozef Cisarik a v roku 1994 sa stáva aj predsedom oddielu. Oddiel sa začal zúčastňovať pravidelne súťaží poriadaných SZK a IBU a SsZK.

bottom of page