HISTÓRIA

 

 

Oddiel vznikol už v roku 1985 ako TJ Tatran Bytčica oddiel karate a jeho zakladateľmi boli Milan Bosík, František Pecko a Tibor Pecko. Zakladateľom oddielu Klub karate Žilina bol v roku 1991 Ján Gallo . Prvý nábor nových členov sa uskutočnil na jeseň roku 1985 a medzi prvých cvičencov patrili aj Jozef Cisarik a Elena Brniková / Cisariková /. Postupne oddiel prešiel pod TJ OUNZ Žilina , aby sa v roku 1991 stal samostatným oddielom . Trénerom a zároveň predsedom oddielu bol Ing. Ján Gallo. Ďalšími trénermi, ktorí významne prispeli k rozvoju oddielu boli Miloš Oravec - reprezentant Československa a Jozef Zemko. Oddiel sa stal postupne členom Stredoslovenského zväzu karate / SsZK / a Slovenského zväzu karate a iných bojových umení / SZK a IBU /. V roku 1993 sa trénerstva ujíma Ing. Jozef Cisarik a v roku 1994 sa stáva aj predsedom oddielu. Oddiel sa začal zúčastňovať pravidelne súťaží poriadaných SZK a IBU a SsZK.

Kontakt

E-mail: karateza@karateza.sk
Telefón: +421 908 089 982

Adresa

Tu nás nájdete:
Súkromná základná škola,

Oravska cesta 11, Žilina
 

Fakturačné údaje:
Karate Klub Žilina o.z.
Hečkova 2534/18, 
01001, Žilina
IČO: 30230152, 
DIČ: 2020637608
IBAN: SK1209000000000076517364
 

TRÉNING KARATE - ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA - SÚŤAŽE - SÚSTREDENIA - VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY - REGENERÁCIA - PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA - VZDELÁVANIE 

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SoundCloud