top of page

Výsledky 2019

7. 12. 2019 - MSR U21, juniorov, dorastencov Trnava 


3. miesto: Dudjaková Sara - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg
1. miesto: Hrnková Sára - Kumite staršie juniorky 18-20 rokov do 61kg
3. miesto: Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov do 57kg
2. miesto: Králik Tomáš - Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 55kg
3. miesto: Nováková Monika - Kumite kadetky 14-15 rokov do 54kg
5. miesto: Pechotová Aneta - Kumite kadetky 14-15 rokov do 54kg
3. miesto: Pevalová Miroslava - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg
5. miesto: Remiš Adam - Kumite kadeti 14-15 rokov do 63kg
5. miesto: Vaščáková Romana -   Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg
3. miesto: Ac Uniza Karate Klub Žilina, O. Z. (Kočuta, Remiš, Labuda) - Kumite družstvá kadeti 14-15 rokov
3. miesto: Ac Uniza Karate Klub Žilina, O. Z. (Nováková, Pechotová, Bytčanek) - Kumite družstvá kadetky 14-15 rokov
3. miesto: Ac Uniza Karate Klub Žilina, O. Z.  (Pevalová, Dudjaková, Vaščáková) - Kumite družstvá juniorky 16-17 rokov

 


30. 11 2019 - 9TH MEMORIAL OF RUDOLF FARMADIN Nitra


7. miesto: Bytčanek Stella - Kumite dievčatá 12-13 rokov -50 kg
2. miesto: Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov -57 kg
5. miesto: Králik Tomáš - Kumite chlapci 12-13 rokov -55 kg

 


16. 11. 2019 - Slovenský pohár ml. kadetov, kadetov, juniorov a U21 2. kolo Šurany


3. miesto: Bytčanek Stella - Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 50kg pokročilé
3. miesto: Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov do 57kg
5. miesto: Kožák Karol - Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg
1. miesto: Králik Tomáš - Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 55kg pokročilí
3. miesto: Pechotová Aneta - Kumite kadetky 14-15 rokov do 54kg
2. miesto: Pevalová Miroslava - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg
5. miesto: Vaščáková Romana - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg

 

10. 11. 2019 - Trstenský pohár XXII. ročník Tvrdošín


2. miesto: Bodnár Oliver - Kata mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
3. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg
1. miesto: Broďani Alexander - Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí
2. miesto: Broďaniová Viktória - Kata kadetky 14-15 rokov 
1. miesto: Buček Jakub - Kata chlapci 6-7 rokov začiatočníci
2. miesto: Bytčanek Stella - Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 50kg pokročilé
3. miesto: Dršková Nella - Kata mladšie žiačky 8-9 rokov začiatočníčky
2. miesto: Dudjaková Sara - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg
1. miesto: Hrnková Sarah - Kumite staršie juniorky 18-20 rokov do 68kg
3. miesto: Jasenka Jonáš - Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg
2. miesto: Kampa Martin - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg
2. miesto: Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov do 57kg
2. miesto: Kožák Karol - Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg
1. miesto: Králik Tomáš - Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 55kg pokročilí
2. miesto: Krempaský Martin - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg 
3. miesto: Nováková Monika -Kumite kadetky 14-15 rokov do 54kg
1. miesto: Pechota Jakub - Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg pokročilí
3. miesto: Vaščáková Romana - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg
3. miesto: Vrabcová Veronika - Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35kg
2. miesto: Vrabcová Veronika - Kata staršie žiačky 10-11 rokov pokročilé

 


21. 9. 2019 - Slovenský pohár U21, juniorov, dorastencov a ml. dorastencov 1. kolo Košice


1. miesto: Hrnková Sarah - Kumite staršie juniorky 18-20 rokov do 61kg
1. miesto: Tomáš Králik - Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 55kg
2. miesto: Pevalová Miroslava - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg
3. miesto: Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov do 57kg

 

14. 9. 2019 - BUDAPEŠŤ OPEN    


2. miesto: Hrnková Sarah - Kumite staršie juniorky 18-20 rokov do 61kg
3. miesto: Hrnková Sarah - Kumite seniorky do 61kg

 

5. 8. 2019 - Univerzitné ME Zagreb


3. miesto: Kuklová Hana - Kumite seniorky do 55kg
3. miesto: Nováková Eva - Kumite družstvo ženy

 

 


10. 7. 2019 - Svetový pohár mládeže Umag


5. miesto: Bello Alexander - Kumite U12-chlapci 30kg
7. miesto: Krempaskí Martin - Kumite U12-chlapci 35kg

 

 

14. 6. 2019 - ME - SHITO RIU Arad


1. miesto: Hrnková Sarah - Kumite staršie juniorky 18-20 rokov do 61kg
2. miesto: Hrnková Sarah - Kumite TEAM
3. miesto: Bytčanek Stella - Kumite Kumite dievčatá 10-11 nad 40kg

 

 

9. 6. 2019 - MSR GOJU RYU Košice


1. miesto: Bytčanek Stella - Kumite dievčatá 10-11 nad 40kg
2. miesto: Buček Jakub - Kata chlapci-6-7 ročný

 

 

1. 6.  2019 - 17. ročník Majstrovstiev karate Žarnovica  


1. miesto: Králik Tomáš - Kumite mladší dorastenci 12-13do 45kg
1. miesto: Buček Jakub - Kata chlapci 5-7 bez STV
3. miesto: Buček Jakub - Kumite chlapci 5-8 bez STV
3. miesto: Dršková Nella - Kumite dievčtá 5-7 BRH
3. miesto: Kočuta Michal  - Kumite kadeti 14-16 BRH
2. miesto: Bytčanek Stella - Kumite dievčatá 5-7 BRH
2. miesto: Kožák Karol - Kumite kadeti 14-16 BRH

18. 5. 2019 - Memoriál Jozefa Juhaňáka Žiar nad Hronom


1. miesto: Buček Jakub - Kata chlapci 5-7 bez STV
1. miesto: Bytčanek Stella - Kata st.žiačky pokročilé
1. miesto: Králik Tomáš - Kumite dorastenci do 45kg
1. miesto: Sýkora Richard - Kumite chlpaci 6-7 do 26kg
1. miesto: Dršková Nella - Kumite dievčatá 6-7 nad 24kg
2. miesto: Bytčanek Stella - Kumite st.žiačky 10-11 nad 35kg
2. miesto: Pavlovič Mário - Kumite mladší žiaci 8-9 do 30kg 
3. miesto: Bello Izabela Alima - Kumite dievčatá 6-7 do 24 kg
3. miesto: Bodnár Oliver - Kata mladší žiaci 8-9 pokročilí
3. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 do 30kg 
3. miesto: Surovčík Matúš -  Kumite  starší žiaci 10-11 do 35kg
3. miesto: Sýkora Richard - Agility chlapci 6roční
3. miesto: Bello Izabela Alima - Agility dievčatá 6ročné
1. miesto: Buček Jakub - Agility chlapci 6roční

 

 


11. 5. 2019 - MSR detí a žiakov Poprad


1. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg pokročilí
1. miesto: Pechota Jakub - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí
1. miesto: Pavlovič Mário - Agility chlapci 9 roční
2. miesto: Pyšný Jakub - Kata chlapci 5 rokov
3. miesto: Dršková Nella - Kata dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky
3. miesto: Dršková Nella - Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28kg
3. miesto: Kampa Martin - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg začiatočníci
3. miesto: Krempaský Martin - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 30kg pokročilí
3. miesto: Pavlovič Mário - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
3. miesto: Tabačková Terézia - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 37kg pokročilé

 

 

4. 5. 2019 - GALANTA CUP  


1. miesto: Krempaský Maximilián - Kumite chlapci 8-9 rokov do 32kg
2. miesto: Buček Jakub - Kumite chlapci 5-7 rokov do 25kg
2. miesto: Buček Jakub - Kata chlapci 5-7 rokov
2. miesto: Kočuta Michal - Kumite chlapci 16-17 rokov do 55kg
2. miesto: Nováková Monika - Kumite dievčatá 14-15 rokov do 54kg
2. miesto: Vaščáková Romana - Kumite dievčatá 16-17 rokov nad 57kg
3. miesto: Broďaniová Viktória - Kata  dievčatá 14-15 rokov

 

 

 

27. 5. 2019 - GRAND PRIX ŽILINA   


1. miesto: Bello Alexander - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilím
1. miesto: Dudjaková Sara - Kumite kadetky 14-15 rokov nad 54kg
1. miesto: Hoľán Andrej - Kumite muži Open
1. miesto: Hrnková Sarah - Kumite ženy Open
1. miesto: Pechota Jakub -  Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí
1. miesto: Pevalová Miroslava - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg
1. miesto: Tabačková Terézia - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 37kg pokročilé
2. miesto: Dršková Nella - Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28kg
2. miesto: Kožák Karol - Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg
3. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg pokročilí
3. miesto: Bodnár Oliver - Kata mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
3. miesto: Kočuta Matej - Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg
3. miesto: Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov do 52kg
3. miesto: Králik Tomáš - Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 55kg
3. miesto: Krempaský Maximilián - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilí
3. miesto: Pavlovič Mário -Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
3. miesto: Pyšný Jakub - Kata chlapci 5 rokov

 

 


20. 4. 2019 - 15. ročník otvorených MSR SHITO RYU Dunajská Streda 

 
1. miesto: Bytčanek Stella - Kumite dievčatá 10-11 rokov +45kg

2. miesto: Krempaský Martin - Kumite chlapci 10-11 rokov -36kg

5. miesto: Krempaský Maximilián - Kumite chlapci 8-9 rokov -32kg

5. miesto: Pavlovič Mario - Kumite chlapci 8-9 rokov -27kg    

 

 


13. 4. 2019 - Slovenský pohár detí a žiakov 3. kolo a MSR v kumite družstiev 10-11 ročných Stará Ľubovňa

  
2. miesto: Bello Alexander - Agility chlapci 9 roční
2. miesto: Bello Izabela Alima - Agility dievčatá 6 ročné
1. miesto: Bello Alexander - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilí
3. miesto: Bello Izabela Alima - Kumite dievčatá 6-7 rokov do 24kg
7. miesto: Bodnár Oliver - Kata mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
3. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg pokročilí
2. miesto: Buček Jakub - Agility chlapci 6 roční
3. miesto: Dršková Nella - Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28kg
5. miesto: Dršková Nella - Kata dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky
5. miesto: Krempaský Martin - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí
2. miesto: Pavlovič Mário - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
3. miesto: Pechota Jakub - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí
5. miesto: Tabačková Terézia - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 37kg pokročilé

 

 

 

6. 4. 2019 - 3. kolo Bratislavského pohára v karate Viničné 


3. miesto: Krempaský Maximilián - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilí
3. miesto: Krempaský Martin - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí
2. miesto: Pavlovič Mário - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 30kg pokročilí
1. miesto: Pavlovič Mário - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí

 

 

 

23. 3. 2019 - Slovenský pohár detí a žiakov 2. kolo a MSR v kumite družstiev 8-9 ročných Myjava


3. miesto: Bello Alexander - Agility chlapci 9 roční
1. miesto: Bello Izabela Alima - Agility dievčatá 6 ročné
3. miesto: Bello Alexander - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilí
5. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg pokročilí
7. miesto: Dršková Nella - Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28kg
7. miesto: Dršková Nella - Kata dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky
5. miesto: Kampa Martin - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg začiatočníci
3. miesto: Pavlovič Mário - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
1. miesto: Pechota Jakub - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí
7. miesto: Vrabcová Veronika - Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35kg pokročilé

 

 

16. 3. 2019 - KACHIKAN CUP Nitra 


1. miesto: Bello Alexander - Kumite chlapci 10-11 roční pokročilí do 32kg
1. miesto: Bello Alexander - Kumite chlapci 8-9 roční pokročilí do 35kg
3. miesto: Bytčanek Stella - Kumite dievčatá 10-11 ročné nad 38kg
1. miesto: Kožák Karol - Kumite juniori 16-17 roční do 65kg
5. miesto: Krempaský Martin - Kumite chlapci 10-11 roční pokročilí do 32kg
3. miesto: Nováková Monika - Kumite kadetky 14-15 ročné do 54kg
1. miesto: Pavlovič Mário - Kumite chlapci 8-9 roční pokročilí do 28kg

 

 

9. 3. 2019 - MSR Seniorov Dolný Kubín 


1. miesto: Adler René - Kumite seniori do 60kg
2. miesto: Bello Zuzana - Kumite seniorky do 61kg
2. miesto: Bodnárová Oľga - Kata seniorky nad 35 rokov
3. miesto: Chajdáková Silvia - Kumite seniorky do 50kg
2. miesto: Kuklová Hana - Kumite  seniorky do 55kg
1. miesto: Nováková Eva -Kumite seniorky do 68kg
2. miesto: Tabak Juraj - Kumite seniori nad 84kg
1. miesto: Ac Uniza Karate Klub Žilina, O.Z. - Kumite družstvá ženy
3. miesto: Ac Uniza Karate Klub Žilina, O.Z. - Kumite družstvá muži

 

 

 

16. 2. 2019 - Slovenský pohár detí a žiakov 1. kolo a MSR v kumite družstiev 6-7 ročných Trenčín 


1. miesto: Bello Izabela Alima - Agility dievčatá 6 ročné
3. miesto: Bello Alexander - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
2. miesto: Bello Alexander - Agility chlapci 9 roční        
2. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg pokročilí
5. miesto: Broďani Alexander - Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg pokročilí
5. miesto: Bytčanek Stella - Kumite staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg pokročilé
5. miesto: Dršková Nella - Kata dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky
5. miesto: Krempaský Maximilián - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilí
1. miesto: Kupčák Lucas - Agility chlapci 7 roční
7. miesto: Milata Dominik - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg pokročilí
5. miesto: Pavlovič Mario - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
2 .miesto: Pechota Jakub - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí
3. miesto: Tabačková Terézia - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 37kg pokročilé
3. miesto: Tabačková Terézia - Agility dievčatá 8 ročné
3. miesto: Vrabcová Veronika - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg pokročilé

 

 

10. 2. 2019 - ZVOLEN CUP 


3. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg 
3. miesto: Bytčanek Stella - Kumite staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg 
3. miesto: Dršková Nella - Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28kg
1. miesto: Hoľán Andrej - Kumite seniori do 75kg
1. miesto: Hoľán Andrej - Kumite  sniori BRH
2. miesto: Chajdáková Silvia - Kumite seniorky do 50kg
3. miesto: Kampa Martin - Kumite chlapci 6-7 rokov do 30kg
2. miesto: Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov do 52kg    "
3. miesto: Nováková Eva - Kumite seniorky BRH
2. miesto: Nováková Eva - Kumite seniorky do 61kg
2. miesto: Pavlovič Mario -   Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg
2. miesto: Pechotová Aneta - Kumite kadetky 14-15 rokov do 47kg
1. miesto: Pončka Marek - Kumite seniori do 60kg
2. miesto: Pončka Marek - Kumite seniori BRH

 

 

2. 2. 2019 - ORAVA CUP Dolný Kubín


3. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov -28kg
1. miesto: Bytčanek Stella - Kumite staršie žiačky 10-11 rokov +40kg
3. miesto: Dršková Nella - Kumite dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky
3. miesto: Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov -52kg
2. miesto: Králik Tomáš - Kumite starší žiaci 10-11 rokov +40kg
3. miesto: Krempaský Maximilián - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov -32kg
3. miesto: Pavlovič Mario - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov -28kg
1. miesto: Pavlovič Mario - Kumite starší žiaci 10-11 rokov -30kg
1. miesto: Pechotová Aneta - Kumite kadetky 14-15 rokov -47kg
3. miesto: Pevalová Miroslava - Kumite juniorky 16-17 rokov OPEN
3. miesto: Surovčík Matúš -  Kumite starší žiaci 10-11 rokov -30kg
3. miesto: Štípalová Karin - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov +32kg
3. miesto: Štípalová Karin - Kata mladšie žiačky 8-9 rokov začiatočníčky
3. miesto: Tabačková Terézia - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov +32kg
3. miesto: Vaščáková Romana - Kumite kadetky 14-15 rokov +54kg
3. miesto: Vrabcová Veronika - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov -32kg
2. miesto: Vrabcová Veronika - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov pokročilé

bottom of page