top of page
2%.jpg

Vážení rodičia, priatelia a  priaznivci športu - karate ! 

 

Chceme Vás touto cestou osloviť, aby ste svoje 2 % z daní venovali na rozvoj mládežníckeho karate v Žiline. Budujeme zdravú spoločnosť. Vychovávame múdrych a sebavedomých mladých ľudí, ktorí sa v našich rukách stávajú skvelými športovcami. V mnohých prípadoch sú vzormi a inšpiráciou pre svojich rovesníkov a prispievajú tým výchove mládeže v celom regióne. 2% z Vašich daní efektívne využijeme na ďalší rast našich zverencov, zlepšovanie životného štýlu a zdravia mládeže a skvalitňovanie tréningového procesu. Presne takto to nepretržite robíme už 38 rokov.

 

Srdečne ďakujeme, že ste s nami !

 

Karate Klub Žilina, o.z. IČO :30230152

Tlačiva: Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov

 

Potvrdenie stačí priniesť na tréning, všetko ostatné vybavíme za Vás. 

 

Informácie: 0948900425

Ako postupovať ?

Fyzická osoba:

  1. Vyzdvihnúť vo vlastnej mzdovej učtárni vyplnené tlačivo potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

  2. Vyplniť tlačivo vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane.

  3. Označte "X" -  "Súhlasím so zaslaním údajov" v dolnej časti tlačiva.

  4. Potvrdenie spolu s Vyhlásením priniesť ( zaslať poštou ) do 30.4.2023 na príslušný daňový úrad, prípadne priamo na tréning a všetko ostatné vybavíme za Vás. 

Právnické aj fyzické osoby:

  1. Príjemcu dane uvedú priamo vo svojom daňovom priznaní v časti vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane: Karate Klub Žilina, o.z. IČO :30230152

  2. Označte "X" -  "Súhlasím so zaslaním údajov".

bottom of page