top of page
Venujte nám 2% alebo 3% z vami zaplatenej dane z príjmu

Vážení rodičia, priatelia a  priaznivci športu - karate ! 

 

Chceme Vás touto cestou osloviť, aby ste svoje 2 % z daní venovali na rozvoj mládežníckeho karate v Žiline. Prijaté finančné prostriedky budú plne využité, na financovanie športového rozvoja mládeže s predpokladom na rozvoj kvality a úspechov.

Ako postupovať?

Postup sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

 

Fyzická osoba:

  1. Vyzdvihnúť vo vlastnej mzdovej učtárni vyplnené tlačivo potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov

  2. Vyplniť tlačivo vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Tlačivo nájdete tiež na stránke  www.rozhodni.sk .

  3. Potvrdenie spolu s Vyhlásením priniesť ( zaslať poštou ) do 30.4.2023 na príslušný daňový úrad .  

Právnické aj fyzické osoby:

  1. Príjemcu dane uvedú priamo vo svojom daňovom priznaní. Tlačivá na daňové priznania nájdete tu.

Dokumenty a odkazy:

  1. Postup poukázania 2% z daní

  2. Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane

  3. www.rozhodni.sk

  4. Tlačivá na daňové priznania

bottom of page