2 % z dane
Home Up Tréneri VIP Stanovy História 2 % z dane Dokumenty

 

2 %

2 %

2 % z Vašich daní pre karate

Vážení rodičia, priatelia a  priaznivci športu - karate ! 

Chceme Vás touto cestou osloviť, aby ste svoje 2 % z daní venovali na rozvoj mládežníckeho karate v Žiline. Prijaté finančné prostriedky budú plne využité, na financovanie športového rozvoja mládeže s predpokladom na rozvoj kvality a úspechov.

Postup ako venovať 2 % pre podporu karate v Žiline 

  Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:
pre zamestnancov :

 

1.     Vyzdvihnúť vo vlastnej mzdovej učtárni vyplnené tlačivo - 
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov 

2. Vyplniť tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Tlačivo nájdete na stránke  www.rozhodni.sk alebo - TU.

3.     Potvrdenie spolu s Vyhlásením priniesť ( zaslať poštou ) do 30.4.2019 na príslušný daňový úrad .   

Právnické a
fyzické osoby :

  1. Príjemcu dane uvedú priamo vo svojom daňovom priznaní. Daňové priznania tlačivá - TU

Informácie : 

0948 900 425 a na www.karateza.sk , informácie o poukázaní najdete aj na stránke www.rozhodni.sk

Údaje o prijímateľovi  

Obchodné meno :

Karate klub Žilina, o.z.

Sídlo :

Hečkova 2534/18, 010 01 Žilina

IČO :

302 301 52

Právna forma : 

Občianske združenie

 

Ďakujeme vám za podporu !

www.karateza.sk